0485 66 22 74

  • info@windkracht-vlaanderen.be

Indien je snel meer wenst te weten over ons en onze werkwijze, klik dan op deze link, je wordt doorgelinked met onze e-mail Voor meer informatie kan je ons ook telefonisch bereiken op het volgende nummer:  0485 66 22 74

CONTACT

Studie en ontwikkeling

Een windturbineproject komt er niet zomaar. Doorgedreven studie van een project is onontbeerlijk in de ontwikkeling van een project. 20 jaar ervaring kan zeker helpen.

Laat uw grond renderen

Indien je een goed gelegen grond hebt lijkt het verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen van een windturbine een goed idee. Ook landbouwgrond komt in aanmerking.

Investeren in windenergie

Investeren in windenergie  via directe of indirecte participatie wordt meer en meer een normale zaak. Veel projecten worden opengesteld voor omwonenden en geïnteresseerden.

Windenergie in uw gemeente

Een goede potentieel screening per gemeente is essentieel voor de evenwichtige ontwikkeling van windturbine projecten in Vlaanderen. Een quickscan is hierbij nuttig.

Windturbines in evenwicht met  hun omgeving.
 

Windenergieprojecten ontwikkelen is geen eenvoudige zaak. Een project bestaat steeds in het kader van een dwingende wetgeving die de randvoorwaarden ervan bepaald. De wetgevingen inzake geluid en slagschaduw reglementeringen zijn meer enkele van de in rekening te brengen elementen die de haalbaarheid van een project bepalen.

Windturbineprojecten met aandacht voor de omgeving
Leefbare projecten, ook voor de omwonenden.
 

De leefbaarheid van de ontwikkelde projecten voor de omwonenden vergroten is onze doelstelling . Door het openstellen van de windturbineprojecten voor de omwonenden, via participatie,, willen we de lusten en de lasten evenwichtig t verdelen. Maar uiteraard dienen de lasten in de eerste plaats worden gemiinimaliseerd.

Rentabiliteit afgewogen aan de draagkracht
Windenergie in VLAANDEREN, belangrijke weetjes...
Geluidsreglementering voor windturbines, gebetoneerd in het Vlarem

Het Vlarem vormt de basis van de geluidwetgeving in Vlaanderen. Deze wetgeving dient steeds te worden gevolgd door de exploitanten van de windturbines. Zoals bij vele wetten het geval is, staan ook hier op het overschrijden van de vastgelegde waarden in deze wetgeving santies (lees meer)

Heeft een windturbine effect op de (mijn) gezondheid?

De vrees van omwonenden is veelal of een windturbine effecten kan hebben op de gezondheid van de omwonenden. Hierover werd reeds heel wat onderzoek verricht. In Europa staan reeds tienduizenden windturbines. Het ligt dan ook voor de hand dat de effecten van windturbines goed  zijn onderzocht (lees meer).

Is Vlaanderen nu echt een ideale plaats voor het plaatsen van windturbines?

Windenergie is de oplossing voor de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Het is energie van eigen bodem (lucht) en is daardoor politiek, ecologisch en economisch gezien de beste keuze. Het is ook een van de meest rendabele manier om hernieuwbare energie te produceren (lees meer)

Slagschaduw door windturbines, is het probleem te verhelpen?

Het slagschaduweffect is een van de meest gevreesde effecten van een windturbineproject. Het is echter tevens een van de makkelijkste effecten die kan worden gecontroleerd, zodat de waarden die vastgelegd zijn in het Vlarem niet worden overschreden (lees meer).

Wat zijn de voordelen van het plaatsen van windturbines?

De productie van hernieuwbare energie heeft tal van voordelen., windenergie in het bijzonder heeft heel wat bijkomende voordelen. Naast de voordelen met betrekking tot CO2 reductie zijn er eveneens voordelen op het vlak van energie onafhankelijkheid en energie decentralisatie (lees meer)

Waarom wordt nu net in mijn gemeente een windturbineproject gepland?

Kunnen windturbines overal zomaar worden ingepland? Het antwoord is duidelijk neen. Sommige locaties lenen zich duidelijk meer tot de inplanting van windturbines als andere. Om in aanmerking te komen voor een windturbineproject dienen heel wat elementen te worden afgetoetst (lees meer)

Zijn windturbines wel zo veilig als men durft te beweren?

Windturbines zijn heel veilig, Zo veel is duidelijk. Ook hier is wetgeving van kracht die dient gerespecteerd. Maar net zoals vliegtuigen soms neerstorten kan het ook gebeuren dat er met windturbines ongelukken gebeuren. Alle maatregelen worden getroffen om de windturbines veilig te houden (lees meer)

Waarom krijgen windturbines subsidies en kunnen ze echt niet zonder?

Het is een misvatting om te denken dat windturbines heel wat subsidies krijgen. Het is eveneens een misvatting wanneer verondersteld wordt dat andere energietechnologieën geen subsidies verkrijgen.  Energieproductie van zo een groot belang dat politieke sturing steeds noodzakelijk is (lees meer)

Windkracht Vlaanderen BVBA is een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling, commercialisering en plaasting van hernieuwbare energiesystemen. Windkracht Vlaanderen werd opgericht in 2011 en wordt geleid door Frederik De Smet en Stefaan Dauwe, twee ondernemers uit Oost-Vlaanderen die reeds lang hun sporen hebben verdiend in de hernieuwbare energie sector.  Windkracht Vlaanderen heeft duurzame samenwerkingsovereenkomsten met haar partners voor de ontwikkeling van windenergieprojecten.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte mbt onze akties.

CONTACTEER ONS
  • fds@windkracht-vlaanderen.be
  • sd@windkracht-vlaanderen.be
  • Boelare 52
  • 9900 Eeklo
  • Oost-Vlaanderen
  • 0485 66 22 74
  • 0486 24 53 94

Sending Request...

There was a problem. Please try again.

Request Sent

© Copyright 2016. All Rights Are Reserved