Laat je grond windenergie genereren
Laat ons nagaan of je grond in aanmerking komt!

 

Het is niet eenvoudig om in Vlaanderen windturbines te plaatsen. Er zijn heel wat criteria die dienen vervuld te worden vooraleer we kunnen besluiten dat een perceel grond op een interessante plaats ligt. Indien je een perceel grond hebt, waarvan je verondersteld dat het in aanmerking komt, mag je ons zeker contacteren. Wij kijken na op het perceel al dan niet in aanmerking komt. De studiekosten zijn ten onze lasten.

 

Indien het perceel in aanmerking komt stellen we een overeenkomst voor om een recht van opstal te vestigen op het perceel (wet van 10 januari 1824). Een recht van opstal is een contractformule waarbij op het perceel van een persoon een onroerend goed kan worden gebouwd, zonder dat de bouwer van het onroerend goed eigenaar wordt van het perceel. De eigenaar van het perceel kan geen eigendomsrecht laten gelden op het gebouwde onroerend goed. Dit noemt men een uitzondering op het recht van natrekking. Een windturbine bouw je echter nooit alleen. Om in aanmerking te komen als project dienen we minstens drie windturbines in een project te hebben (soms worden twee windturbines aanvaard). Ook dienen alle rechten verworven te kunnen worden (wiekovergang, toegangswegen...)


Een recht van opstal wordt enkel en alleen gevestigd onder opschortende voorwaarden. Zo dienen we, onder meer, alle vergunningen definitief verkregen te hebben alvorens het contact definitief wordt.

 • GRONDINNAME

   

  Windkracht Vlaanderen heeft slechts een beperkte oppervlakte nodig voor het plaatsen van de windturbine.

   

  Voor de fundering dient een oppervlakte voorzien te worden van +/- 400m2.

  Voor het werkoppervlak dient een oppervlakte van  +/- 1600m2 te worden voorzien.

  Voorsts dient er een toegangsweg te worden voorzien naar de dichtstbijzijnde openbare weg met een breedte van 5meter.

   

  Deze oppervlakten blijven grotendeels behouden gedurende de duur van de exploitatie. Na de exploitatie wordt de grond terug in oorspronkelijke staat hersteld. Ook de fundering wordt verwijderd (exclusief de heipalen), alles op kisten van de exploitant.

 • VOORWAARDEN

  De eigenaar dient te garanderen dat de windturbine met toebehoren, inclusief de ondergrondse aansluitkabels, op elk ogenblik via de toegangsweg bereikbaar zijn voor alle

   

  voertuigen en werktuigen nodig voor hun onderhoud of eventuele herstelling.

  De eigenaar verleent op elk ogenblik, 24u/24u, toegang tot zijn grondstuk en tot de bouwwerf aan Windkracht Vlaanderen of diens aangestelde of onderaannemers.

   

  De eigenaar verklaart dat er op de grond bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3, § 1 van het Bodemsanering decreet.

 • VERGOEDING

  Voor het verlenen van het recht van opstal wordt een jaarlijkse vergoeding uitgekeerd aan de eigenaar. Deze vergoeding is functie van de omvang van het project die op het perceel wordt gerealiseerd.

   

  De vergoeding wordt uitbetaald voor een periode van 21 jaar, te starten vanaf de ondertekening van de notariële akte. De levensduur van de windturbine is 20 jaar, maar gezien de notariële akte veelal een jaar op voorhand wordt ondertekend wordt de vergoeding uitbetaald voor 21 jaar.

   

  Op deze vergoeding betaald de eigenaar inkomstenbelasting. Het tarief is afhankelijk van de fiscale situatie van de eigenaar (inkomst uit onroerend goed).

CONTACT US
 • fds@windkracht-vlaanderen.be
 • sd@windkracht-vlaanderen.be

 

 • Boelare 52
 • 9900 Eeklo
 • Oost-Vlaanderen
 • 0485 66 22 74
 • 0486 24 53 94
NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte mbt onze akties.

Sending Request...

There was a problem. Please try again.

Request Sent